Polityka Prywatności

Ostatnia aktualizacja: 04.09.2023

I. Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej www.grupazpasja.pl (dalej: Serwis).
 2. Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych.
 3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

II. Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest Stowarzyszenie Grupa z Pasją, adres: ul. Tatarakowej 1 , 51-511, Wrocław, KRS: 0000413696, REGON: 021837405, NIP 895 201 84 54, adres poczty elektronicznej: grupazpasja@gmail.com (dalej: „Stowarzyszenie” lub „Administrator”).

III. Cel zbierania danych osobowych

 1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu:
  1. komunikacji z Użytkownikiem (formularz kontaktowy, itp.),
  2. prowadzenia systemu komentarzy,
  3. wysyłki newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie),
  4. działań analitycznych, badawczych i rozwojowych, sporządzenia zestawień, statystyk, prowadzenia badań, ankiet porównawczych, na potrzeby wewnętrzne Stowarzyszenia, np. w zakresie doskonalenia Serwisu i świadczonych usług,
  5. monitorowania prawidłowości i bezpieczeństwa działania Serwisu.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP.

V. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:

 • gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,
 • gdy podstawa przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.

W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 5 lat.

VI. Udostępnianie danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane wyłącznie zleceniodawcom projektów, pracownikom realizującym projekty, oraz kancelariom prawnym.
 2. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

VII. Prawa Użytkowników

 1. Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili.
 2. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres grupazpasja@gmail.com
 3. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania.
 4. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).

VIII. Pliki cookies

 1. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych.
 2. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym.
 3. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone.
 2. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie. Datę ostatnich wprowadzonych zmian znajduje się nad tekstem Polityki Prywatności.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce Prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.
Scroll to Top